ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เน้นบริการหลังการขาย รับประกันความพอใจ !! เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด 10.00 - 21.00 น. โทร. 089-448-6444,084-716-6600

หลักเกณฑ์ข้อที่ 3

การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ

(Adequate and Timely Information About Offers)

วิธีการสั่งซื้อ – ชำระเงิน – จัดส่งสินค้า -รับประกัน – ยกเลิกสินค้าและบริการ

1. ศึกษาราคาและเลือกมอเตอร์ไซค์มือสองให้ตรงกับความต้องการของงานท่าน โดย

1.1 อ่านคุณสมบัติและราคาของมอเตอร์ไซค์มือสองแต่ละชนิด ที่นี่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ

และเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานจริงๆ ของท่าน หรือ

1.2 โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02- 944-0970 มือถือ 084-716-6600 เวลา 10.00-21.00 น.

ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์

2. เข้ามาดูสภาพรถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่ร้านโดยท่านสามารถทดลองขับขี่ หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์

ก่อนตัดสินใจซื้อได้

2.1  ตรวจสอบเอกสารการครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเช่น เล่มเขียว ชุดโอน ใบมอบอำนาจให้ถูกต้อง

2.2  เช็คเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง ว่าตรงกับเอกสารหรือเปล่า

2.3 กรณีรอเล่มทะเบียน ( เล่มเขียว ) กับชุดโอนซึ่งทางร้านทีทีสปีดจะระบุลงในสัญญาซื้อ-ขายลูกค้า

สามารถมารับได้ภายหลัง หรือจะฝากทางร้านส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

3.  เมื่อพอใจในสภาพของรถแล้วทางสามารถชำระเงินทั้งหมดเพื่อนำรถมอเตอร์ไซค์กลับไปได้ทันที

3.1  สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกชำระเงินวันที่มาดูรถสามารถวางเงินมัดจำก่อนได้ ขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาท

การจัดส่งสินค้า หรือบริการ

กรณีลูกค้าต้องการให้ทางร้านจัดส่งรถมอเตอร์ไซค์ให้ถึงบ้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

>>  สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ทางร้านทีทีสปีดคิดค่าจัดส่งเริ่มต้น

500 – 1,500 บาทแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล หรือตามตกลง

การยกเลิกสินค้า หรือบริการ

>>  กรณีซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วต้องการเปลี่ยนรุ่น หรือขายคืนให้กับทางร้าน จะหักเงินค่าเสื่อมสภาพ

เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 4,000 บาท หรือทางร้านทีทีสปีดเห็นสมควร โดยพิจรณาจากระยะเวลาหรือสภาพรถหรือ

ระยะเวลา และเหตุผลที่พอใจทั้งสองฝ่าย

>>  กรณีที่ลูกค้านำเอกสารไปโอนเอง ถ้าไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ผู้ครอบครองได้ โดยเกิดจาก

สาเหตุเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ทางร้านจะรับผิดชอบโดยการดำเนินเรื่องโอนเปลี่ยนชื่อให้

กับลูกค้าเองโดยจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาท

>>  กรณีที่ลูกค้านำเอกสารชุดโอนลอยพร้อมเล่มทะเบียนที่ทางร้านมอบให้ไปแล้วหายหรือชำรุด

ทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 

 

© 2012 TTSPEED.COM All rights reserved.