ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เน้นบริการหลังการขาย รับประกันความพอใจ !! เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด 10.00 - 21.00 น. โทร. 089-448-6444,084-716-6600

นโยบายเว็บไซต์ หลักเกณฑ์ข้อที่ 6

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า www.TTspeed.com ซึ่งเป็นหนึ่ง ในเว็บไซต์ของ

ร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสอง ทีทีสปีด ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ เว็บไซต์ของเรา

ดังนั้นเราจึงได้จัด ให้มีนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ซึ่งนโยบายนี้

จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอินเทอร์เน็ต ซึ่งนโยบายนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจ

ให้แก่สมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บริการนั้นทางเว็บไซต์ มีความจำเป็น ที่จะต้องเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ของท่านไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ

ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เหล่านี้จะช่วยให้ทางร้านสามารถ

ให้บริการแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเราจะนำข้อมูลของส่วนบุคล

ของท่าน รวมถึงข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

6.2 เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (Cookies)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขั้นอยู่กับ

ลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้ ในที่นี้มิใช่ขนม และ Cookies ก็ไม่ใช่ไวรัส

และไม่น่ากลัวเลย Text File ธรรมดาๆ อย่าง Cookies ไม่สามารถแพร่ Virus ได้เพราะ

ตัวของมัน ไม่สามารถจะรันตัวเองได้เหมือน Exe File แต่ Cookie มันจะแค่เก็บข้อมูล

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฮาร์ดไดรฟ์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ของคุณ (หากคุณอนุญาตให้มี) ที่ช่วยให้เว็บไซต์หรือผู้ให้

บริการระบบจดจำบราวเซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ บราวเซอร์ทราบว่าท่านได้เคยเข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของเรา และ/หรือเป็นสมาชิกของเราหรือไม่ ช่วยให้ง่ายและรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูล

สมาชิกของท่านเองเมื่อเปิดเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อๆไป

6.3 การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

TTspeed.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่าน ให้แก่ผู้ขายสินค้า

หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ท่าน เช่น แจ้งให้ผู้บริการราย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ทราบที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรืออีเมล์ เพื่อความสะดวกต่อการจัดส่งสินค้า

ที่ท่านสั่งซื้อไว้

และอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตาม

ความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็น

ผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย

โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้

1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ

2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อ

โดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ

3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสมาชิกผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

ที่สำคัญเราอาจส่งข้อมูลผู้เข้าชม ข้อมูลผู้ฝาก Link เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ให้แก่หน่วย

งานราชการ สำหรับติดตามผู้กระทำผิดทาง กฏหมายเว็บไซต์ เช่น การก็อบปี้ ภาพ เสียง หรือเนื้อหา

ของสินค้าหรือข้อมูลสมาชิก และบริการของเราไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้วาจาและถ้อยคำที่

ไม่สุภาพ การฝาก linkgเชื่อมโยง เว็บอนาจาร ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเว็บไซต์และร้านของเรา

ซึ่งเราจะไม่รับผิดต่อการกระทำของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ แต่จะดำเนินทุกวิถีทางให้ได้รับความ

ถูกต้อง เราอาจมีการตักเตือน และดำเนินคดีกับเว็บเชื่อมโยงดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเราพยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ และข้อมูลของเว็บไซต์เรา รวมถึงข้อมูลของ

สมาชิกอย่างถึงที่สุด และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ในการเอาผิด กับผู้โจรกรรมข้อมูล

ส่วนบุคคลของสมาชิก นั้นหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.4 การใช้ข้อมูลของท่าน

ในบางครั้งเว็บไซต์อาจส่งอีเมล์ถึงท่าน ในเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การแนะนำ

สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งหากท่าน ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม การจดทะเบียนสมาชิก ว่าท่านต้องการ

รับจดหมายข่าวหรือบริการ เราจะสามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไปให้ท่าน

ตามความต้องการของท่าน โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

6.5 การแก้ไข/ลบ ข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่าน มีความประสงค์ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก็สามารถกระทำได้ด้วย

ตัวของท่านเอง ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ แต่ถ้าหากท่าน ต้องการลบ (delete) บัญชีสมาชิกของท่าน

ออกไป ก็จะส่งผลให้ ท่านไม่สามารถใช้บริการของทางเว็บไซต์ ในส่วนที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกได้

อีกต่อไป และโปรดติดต่อไปที่ sale@ttspeed.com  เพื่อแจ้งการลบบัญชีสมาชิกและเพื่อความ

สมบูรณ์ในการลบ

6.6 ระบบระวังและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ www.TTspeed.com ใช้ระบบ CMS ของ WordPress.com ซึ่งมีระบบ และมาตรการรักษา

ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ในมาตรฐานของ WordPress.com แม้ว่าทางร้านจะไม่สามารถ

รับรองได้ว่า ระบบและมาตรการดังกล่าว จะทำงานได้ผลอย่างสมบูรณ์ แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่

ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ให้มีบุคคลภายนอก เข้ามายุ่งเกี่ยวได้

เว็บไซต์ www.TTspeed.com ไม่ได้ใช้ระบบ SSL (Secure Socket Ley ) เพราะเรามิได้ขอข้อมูล

ส่วนบุคคลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร ใดๆ ของท่าน เว็บไซต์ www.TTspeed.com มิได้

เปิดให้บริการ การทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ซื้อ ในการจ่ายชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางเว็บไซต์

หรือโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.TTspeed.com ของเรา ท่านจึงมั่นใจและไม่ต้องเป็นกังวล

ใดๆเกี่ยวกับข้อมูลขั้นสูงของท่าน แต่ท่านสามารถชำระเงิน/โอนเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ธนาคาร

ของท่านที่ท่านเปิดใช้บริการอยู่ ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอยู่แล้ว

6.7 เกี่ยวกับรหัสผ่าน

หลังจากที่ท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว มีเพียงท่านเท่านั้น ที่ทราบ

รหัสผ่านประจำตัว ดังนั้น ท่านจึงมีหน้าที่ ต้องใช้ความระมัดระวัง และเก็บรหัสผ่าน ประจำตัวของท่าน

ไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอื่น ทราบรหัสประจำตัวของท่าน หรือนำไปใช้แม้แต่

พนักงาน หรือลูกจ้างของทางร้าน ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรง ก็ไม่ทราบรหัสผ่านประจำตัว

ของท่าน ดังนั้น ท่านจึงสังเกตได้ว่า กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านประจำตัว และได้ร้องผ่านเว็บไซต์ให้

บริการส่งรหัสผ่านประจำตัวของท่าน ไปให้ท่านผ่านทางอีเมล์ จะพบว่ารหัสผ่านของท่านจะเป็น

รหัสผ่านที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จะไม่ใช่รหัสผ่านประจำตัวที่ท่านเคยใช้ ซึ่งท่านจะต้องใช้รหัสผ่าน

ประจำตัวใหม่นี้ เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ จากนั้นเราแนะนำให้ท่านเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านประจำตัวด้วย

ตนเองผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ “ข้อมูลสมาชิก”

6.8 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าทาง www.TTspeed.com และร้านทีทีสปีด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเกิดจาก การกระทำ

ของบุคคลใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าว จะเกิดจากความผิดของทางเราเอง

ทางร้านทีทีสปีดขอ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายเว็บไซต์ นี้เมื่อใดก็ได้ ตามกลไก

ทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอินเทอร์เน็ต หรือตามสมควร

ต่อเหตุการณ์และการแข่งขัน และท่านยินยอมผูกพัน ตามนโยบาย นี้ในทันทีที่ท่านทำการ

สมัครสมาชิก / สั่งซื้อสินค้า / ส่งอีเมล์ถึงเรา

© 2011 TTSPEED.COM All rights reserved.