ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เน้นบริการหลังการขาย รับประกันความพอใจ !! เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด 10.00 - 21.00 น. โทร. 089-448-6444,084-716-6600

หลักเกณฑ์ข้อที่ 7

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค 

(Consumer Inquiries and Complaints)

ท่านสามารถแจ้งปัญหาของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อสงสัยในสินค้าหรือบริการได้

โดยช่องทางดังนี้ ทางโทรศัพท์ 02-944-0970 ทางโทรสาร 02-969-3608

มือถือ 084-716-6600 ทาง Email: sale@ttspeed.com

ทางร้านทีทีสปีดจะดำเนินการส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงตอบคำถามข้อสงสัยในสินค้าหรือบริการ กลับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูล

ซึ่งปัญหาต่างๆ ของท่านจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเรียบร้อย

© 2012 TTSPEED.COM All rights reserved.