ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เน้นบริการหลังการขาย รับประกันความพอใจ !! เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด 10.00 - 21.00 น. โทร. 089-448-6444,084-716-6600

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1

ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Operational Transparency)

เว็บไซต์ www.TTspeed.com จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการแสดงความโปร่งใส

ของการประกอบธุรกิจ  โดยชี้เจง ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงความมีตัวตนและเพื่อให้ท่าน

สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลจากเราได้  ติดต่อเรา

© 2012 TTSPEED.COM All rights reserved.