รอบรู้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะ

ปัจจุบันรถสกู๊ตเตอร์หรือที่เรียกกันติดปากว่ารถออโต้เมติก 4 จังหวะ และรถมีเกียร์ 4 จังหวะได้

รับความนิยมมากขึ้นสังเกตได้จากตลาดของรถประเภทนี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างมากและ

เป็นที่คาดหมายว่าว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหรือเรียกได้ว่าแทบจะครองตลาดแทน

รถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะไปเลยเช่น  Fino , Mio , Scoopy-i , Wave  เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกกับ กับรถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ 4 จังหวะคือ

รถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติก  

– เครื่องยนต์มีขนาดเล็ก อยู่ในพื้นทีปิดและทำงานที่ความเร็วรอบสูงตลอดเวลา

ทำให้มีความร้อนสะสมสูง

– ส่งกำลังแบบ CVT โดยใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลัง

– การหล่อลื่นเป็นแบบแยกส่วน คือ เครื่องยนต์และชุดเฟืองท้ายแยกออกจากกัน

– ชุดคลัทช์เป็นแบบคลัทช์แห้ง ไม่ต้องการการหล่อลื่น

 

รถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ 4 จังหวะทั่วไป  

– ชุดคลัทช์เป็นแบบคลัทช์แห้ง ไม่ต้องการการหลอ่ลื่น

– เครื่องยนต์อยู่ในสถานที่เปิด ทำให้ความร้อนสะสมไม่สูง

– ส่งกำลังโดยใช้ชุดเฟืองและชุดโซ่

– การหล่อลื่นเป็นแบบไตรโซน (Tri Zone) คือหล่อลื่นร่วมกันทั้งเครื่องยนต์ คลัทช์

และระบบเกียร์

– ชุดคลัทช์เป็นแบบคลัทช์เปียก (ชุดคลัทช์จมอยู่ในน้ำมันเครื่อง) ทำให้ต้องการการ

หล่อลื่นที่เหมาะสม

คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องรถออโตเมติกกับ กับรถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ 4 จังหวะทั่วไป

–  น้ำมันเครื่องต้องมีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อนสะสมที่บริเวณเครื่องยนต์ เนื่องจาก

การทำงานของเครื่องยนต์จะเกิดความร้อนอยู่ในช่วง 100 °C  – 180°C  และบางครั้งความ

ร้อนอาจขึ้นไปถึง 800 °C  ที่บริเวณหัวลูกสูบและแหวนลูกสูบตัวบน ซึ่งความร้อนดังกล่าว

เป็นสาเหตุให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพและเกิดการสึกหรอที่เครื่องยนต์

>>> รถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติก  

–  น้ำมันเครื่องของรถออโตเมติก 4 จังหวะ เป็นการหล่อลื่นเฉพาะส่วนเท่านั้น จึงต้องมีการ

เพิ่มคุณภาพที่แตกต่างไปจากน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ 4 จังหวะทั่วไป

–  น้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติก 4 จังหวะ ต้องการเพิ่มสารคุณภาพที่

แตกต่างจากน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์มีเกียร์เนื่องจากน้ำมันสกู๊ตเตอร์ 4 จังหวะทำงานที่ความ

เร็วรอบที่สูงกว่า ทำให้เกิดความร้อนสะสมสูงกว่าเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ 4 จังหวะ

–  ไม่มีการช่วยหล่อลื่นแผ่นคลัทช์ จึงสามารถใส่สารลดความฝืด ( Friction Modify) ได้มาก

ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

– น้ำมันเครื่องยนต์สำหรับรถสกู๊ตเตอร์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติค 4 จังหวะ ไม่ต้องการ

สารป้องกันการสึกหรอมาก จึงไม่มีคราบเข่าตกค้าง ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและยืดอายุ

การใช้งานเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องเกรดรวมดีกว่าเกรดเดียวอย่างไร

ฟิล์มน้ำมันใสกว่าที่อุณหภูมิต่ำ

– ทำให้สตาร์ทติดง่าย

– ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์

– น้ำมันเครื่องไหลได้เร็วกว่าทำให้ไปหล่อลื่นส่วนต่างๆได้รวดเร็วกว่าที่อุณหภูมิสูง

น้ำมันเกรดรวมมีฟิล์มน้ำมันที่หนากว่าน้ำมันเครื่องเกรดเดียว

– ลดเสียงดังของเครื่องยนต์

– ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์

เรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือ มอเตอร์ไซค์ ฉบับ 429

รับข้อมูลรถเข้าใหม่ทุกวัน
พร้อมโปรโมชั่นโดนๆ
กดยืนยันการสมัครที่ Email ของท่านด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน โดยใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้