เพิ่มเพื่อน
รับซื้อมอเตอร์ไซต์รับซื้อด้วยเงินสดคุยง่าย
ติดต่อสอบถามแผนที่ร้าน

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children) 

สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ https://www.TTspeed.com/ ไม่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

ด้วยเป็นเว็บโฆษณาสินค้าและบริการประเภท จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง  รวมถึงงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการรับต่อภาษี พ.ร.บ   ซึ่งไม่มีสินค้า บริการ เนื้อหา  บทความ และรูปภาพต่างๆ

ในทางล่อแหลมอนาจาร   ล่อลวงเด็กหรือเยาวชน ในทางเสียหาย   รวมถึงไม่มีการรับจ้าง

โฆษณาเว็บไซต์  หรือ Link อนาจาร จึงไม่จัดให้มีข้อความแจ้งเตือนใดๆในเรื่องการให้ความ

คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน  หากท่านพบเห็นการฝากโพสต์  และ Link อันไม่สมควร

มีเหตุจูงใจในทางเสียหายกรุณาแจ้งได้ที่เบอร์ 084-716-6600 หรือ Email: [email protected]

เพื่อจะดำเนินการลบออกทันที