เพิ่มเพื่อน
รับซื้อมอเตอร์ไซต์รับซื้อด้วยเงินสดคุยง่าย
ติดต่อสอบถามแผนที่ร้าน

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ https://www.ttspeed.com/ใช้ระบบ SSL (Secure Socket Ley )

SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็น

TLS (Transport Layer Security) คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์หรือ Application ที่ใช้งาน

เพื่อให้ข้อมูลของท่านปลอดภัยจาก การเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์

โดยวิธีการเรียกใช้งาน จะเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS หรือโปรโตคอลความ

ปลอดภัยอื่นๆ ตามแต่วิธีการใช้งาน

SSL certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก

ที่ได้มีการผูกไว้กับ Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยันตัวตน

และความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์

หรือApplication ที่ใช้งาน มีการเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี SSL/TLS

หากข้อมูลของท่านถูกดักจับไปได้ ข้อมูลก็ท่านก็ยังมีความปลอดภัย เพราะแฮกเกอร์

จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลของคุณได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไปจะอยู่ในรูปแบบ

ที่อ่านไม่ออก จะต้องมีคีย์ถอดรหัสที่เหมาะสมและตรงกันเท่านั้น ถึงจะสามารถ

ถอดรหัสได้ เพราะเรามิได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบัตรเครดิต

หรือบัญชีธนาคารใดๆ ของท่าน

เว็บไซต์ https://www.ttspeed.com/ มิได้เปิดให้บริการ ในการทำธุรกรรม

ทางการเงินของผู้ซื้อ ในการจ่ายชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่าน

ทางหน้าเว็บไซต์ของเราท่านจึงมั่นใจ และไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ เกี่ยวกับ

ข้อมูลขั้นสูงของท่านแต่ท่านสามารถชำระเงิน/โอนเงิน ผ่านทางหน้าเว็บ

ไซต์ธนาคารของท่าน ที่ท่านเปิดใช้บริการอยู่ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีระบบ

รักษาความปลอดภัยขั้นสูงอยู่แล้ว